LEDENVERGADERING DINSDAG 10 DECEMBER

Met weer een nieuw winterseizoen op de kalender, start de IJsclub Uiterweg traditie getrouw met de Algemene Leden Vergadering. Dit jaar op dinsdag 10 december om 20.00 uur in de Historische Tuin.

Agenda:

1.  Opening en mededelingen.

2.  Notulen jaarvergadering 13 december 2018.

3.  Jaarverslag secretaris seizoen 2018-2019.

4.  Jaarverslag penningmeester seizoen 2018-2019.

Verslag kascommissie en benoeming kascommissieleden.

5.  Bestuurszaken: Aftredende en herkiesbare leden.

6.  Schaatszaken.

7.  De 5 minuten van Gert.

8.  Rondvraag en sluiting.

 

Geen winter, dus de vergadering zal niet heel lang duren. Daarom is er na afloop in de veilingzaal een door Siem Kooij en Wim Roodenburg prachtige presentatie van veelal oude beelden van schaatsend Aalsmeer en ook sfeer beelden van de Uiterweg.

Leden en donateurs, u bent van harte welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *