Bestuur

Het bestuur van IJsclub Uiterweg moet bestaan uit tenminste 9 leden, met een zittingstermijn van 3 jaar.

Bestuur IJsclub Uiterweg per 16 december 2014 is als volgt:

Voorzitter

Frans van Mierlo
– IJsmeester/ijsveiligheid
– Contactpersoon gemeente

Penningmeester

Ursula Hooijman

Secretaris

Luci Beumer-Persoon

Vice-voorzitter

Peter van der Steeg
– Coördinator voor de scholen

Algemene Bestuursleden

Jos Persoon
– Materiaalcommissaris
– Technische dienst

Richard Pannekoek
– Baancommissaris
– Baanuitzetter

Kees Joore
– Magazijnmeester
 – Materiaalcommissaris

Leo Otto
– Koek en zopie
– Coördinator hulpdiensten

Jan-Willem Hansen
– Digitale omgeving
– Sportcommissie