Bestuur

Het bestuur van IJsclub Uiterweg moet bestaan uit tenminste 9 leden, met een zittingstermijn van 3 jaar.

Bestuur IJsclub Uiterweg is per 10 december 2019 als volgt:

Voorzitter

Frans van Mierlo
– IJsmeester / ijsveiligheid
– Contactpersoon gemeente

Penningmeester

Ursula Hooijman

– Coördinator scholen

Secretaris

Luci Beumer-Persoon

Vice-voorzitter

Richard Pannekoek
– Baancommissaris
– Baanuitzetter

Algemene Bestuursleden

Jos Persoon
– Materiaalcommissaris
– Technische dienst

Kees Joore
– Magazijnmeester
– Materiaalcommissaris

Leo Otto
– Koek en zopie
– Coördinator hulpdiensten

Jan-Willem Hansen
– Digitale omgeving
– Activiteiten / Sportcommissie

Maud Berk

– Activiteiten / Sportcommissie