Beste mensen, schaatsliefhebbers.

We zijn begonnen aan een historische winterinval en zeer koude week. En dan gaat het bij het bestuur kriebelen en het bloed sneller stromen. Iedereen wordt actief, alles wordt doorgenomen, de vrijwilligers gemaild en bij 10 cm ijs kan de ijsbaan met koek en zopie open.Maar dan is het 2021. Corona. Alles is anders. Afstand houden, niet bij elkaar zijn, geen sportwedstrijden en groepssporten. Zo ook op het ijs. Daarom heeft het bestuur van IJsclub Uiterweg, met inachtname van de geldende regels besloten geen enkele activiteit op het ijs te organiseren. Hierover is vaak en goed overleg geweest met de Gemeente. Maar het betekent: Geen baan schuiven, geen koek en zopie, geen verlichting, geen controle op wakken, geen meten van ijsdikte. Een moeilijke beslissing, maar helaas wij zijn geen handhavers maar ijsmensen en kunnen geen verantwoordelijkheid nemen als de regels niet worden nageleefd. Natuurlijk kunt u bij voldoende dikte het ijs op als u zich aan de Corona regels houdt. Betreden van het ijs is altijd op eigen risico! Kijk dus uit!Het bestuur vraagt nadrukkelijk om niet naar de Uiterweg te komen, om bij de ijsbaan op te stappen. Maak geen gebruik van de particuliere en bedrijventerreinen die ons normaal in de winter zoveel gastvrijheid geven. Neem een openbare opstapplaats langs de poel.

Het bestuur rekent op uw medewerking. Geniet van het winterweer. Blijf gezond.

Bestuur IJsclub Uiterweg

LEDENVERGADERING DINSDAG 10 DECEMBER

Met weer een nieuw winterseizoen op de kalender, start de IJsclub Uiterweg traditie getrouw met de Algemene Leden Vergadering. Dit jaar op dinsdag 10 december om 20.00 uur in de Historische Tuin.

Agenda:

1.  Opening en mededelingen.

2.  Notulen jaarvergadering 13 december 2018.

3.  Jaarverslag secretaris seizoen 2018-2019.

4.  Jaarverslag penningmeester seizoen 2018-2019.

Verslag kascommissie en benoeming kascommissieleden.

5.  Bestuurszaken: Aftredende en herkiesbare leden.

6.  Schaatszaken.

7.  De 5 minuten van Gert.

8.  Rondvraag en sluiting.

 

Geen winter, dus de vergadering zal niet heel lang duren. Daarom is er na afloop in de veilingzaal een door Siem Kooij en Wim Roodenburg prachtige presentatie van veelal oude beelden van schaatsend Aalsmeer en ook sfeer beelden van de Uiterweg.

Leden en donateurs, u bent van harte welkom.

RINGVAARTSCHAATSAVOND

11 IJsclubs, die rond de Ringvaart liggen houden op zaterdag 5 januari 2019 een schaatsavond voor jong en oud op de IJsbaan in Haarlem. De toegang is gratis en je hoeft geen lid te zijn van een IJsclub. Iedereen is welkom. Er is een dweil orkest, koek en zopie, ijsspelletjes, div. wedstrijdjes etc. Ook de IJsclub Uiterweg doet mee aan de organisatie en nodigt iedereen uit om 5 januari te komen. Op de ALV van 13 december zal er bij schaatszaken meer over verteld worden. Kom schaatsen of kijken op 5 januari.
   

ALV 13 DECEMBER START VAN NIEUW WINTERSEIZOEN

De 129ste jaarvergadering van IJsclub Uiterweg is de start van het nieuwe winterseizoen 18/19.

Wat het weer gaat brengen is natuurlijk nog afwachten. Het bestuur hoopt dat de baan deze keer weer geopend kan worden. De vergadering is op donderdag 13 december a.s. in de Historische Tuin, aanvang 20.00 uur.

 

AGENDA:

1. Opening en mededelingen.

2. Notulen jaarvergadering 13 december 2017.

3. Jaarverslag secretaris seizoen 2017-2018.

4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2017-2018.

Verslag kascommissie en benoeming kascommissieleden.

5. Bestuurszaken: Aftredende en herkiesbare leden.

6. Schaatszaken.

7. De 5 minuten van Gert.

8. Rondvraag en sluiting.

 

Na afloop is te gast Theo Rekelhof, de beroepsvisser, die met mooie foto’s een praatje houdt over ijsvissen. Zeker de moeite waard om naar de vergadering te komen. U bent van harte welkom.

WINTERWEEK FEBRUARI 2018

De winter stelde niet veel voor. Tot de laatste week van februari. Ijzige kou, maar met veel wind. Er kwam een mooie ijsvloer op de baan. Niet genoeg voor club activiteiten. Met 8 cm wel genoeg voor individueel een baantje te schaatsen. Achter de ijsbaan lag nog veel water. Een impressie van een late winterweek.

 

WINTERSEIZOEN 17/18 WORDT GEOPEND

ALV OP WOENSDAG 13 DECEMBER 20.00 UUR.

Met de ALV van de IJsclub Uiterweg wordt het winterseizoen geopend. Of we kunnen schaatsen dit winterseizoen dat is afwachten, maar op de vergadering nemen we alle zaken weer even door.

Op de agenda staan:

Notulen jaarvergadering 2016
Jaarverslag secretaris seizoen 2016-2017
Jaarverslag penningmeester seizoen 2016-2017
Controle kascommissie
Bestuurszaken: Aftredende en herkiesbare leden
Schaatszaken: Federatie / Westeinderplas toertocht.
De 5 minuten van Gert
En natuurlijk het programma na de sluiting, nog even een verassing.

Misschien wordt er weer zo’n prachtig lied gezongen als vorig jaar. Het IJsclub lied: De IJspegels

 

U bent van harte welkom, graag tot 13 december.

WINTER SFEER

Vandaag lag de ijsbaan geheel dicht in het decor van een prachtige wintersfeer.

Maar helaas zijn de vooruitzichten niet zo gunstig. De schaatsen hoeven nog niet uit het vet.

Het ijs mag dan nog lang niet dik genoeg zijn, de spanning bij de schaatsliefhebber stijgt zeker. Wie weet wat eind januari of februari nog te bieden heeft. Eén ding is zeker, de weercomputers hebben het er zwaar mee en laten uiteenlopende voorspellingen zien. Meer lezen

Nieuw winterseizoen, ALV 14 december

Jaarvergadering 14 december

Op woensdag 14 december houdt IJsclub Uiterweg haar 127ste jaarvergadering. Aan de orde komen o.a. het jaarverslag van de secretaris en van de penningmeester. Ook zijn er weer bestuursverkiezingen. Aftredend en herkiesbaar zijn Frans van Mierlo, Peter van der Steeg en Jan-Willem Hansen.
87 jaar geleden, in 1929, bestond de IJsclub 40 jaar. Arie Mak heeft toen in rijmvorm een prachtige welkomstspeech gemaakt. Hier wordt een deel uit voorgelezen.
Na de sluiting van de vergadering wordt de avond op gepaste wijze voortgezet met o.a. een ludieke Buurtse Bingo.De leden en begunstigers van de IJsclub worden van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op de Historische Tuin en begint om 20.00 uur.

Kerstmarkt 10 december

Op zaterdag 10 december is de IJsclub met een kraam aanwezig op de Kerstmarkt op de Historische Tuin en gaan zij warmdraaien voor hopelijk een heerlijk schaatsseizoen op de Topsvoortbaan.
De bekende mutsen en de Kerst koek en zopies zijn te koop, evenals andere artikelen. Ook zijn er nog magazines van het 125-jarig bestaan (1889-2014) verkrijgbaar. De markt is vanaf 10.00 uur geopend.