Lid worden!

Wat leuk dat u ook lid wilt worden van onze ijsclub!

Dankzij de steun van vele leden proberen wij als het kwik genoeg daalt de ijsbaan op Topsvoort in goede conditie te houden, lampen te plaatsen en de koek en zopie te openen zodat we met z’n allen gezellig kunnen schaatsen.

De contributie voor de ijsclub bedraagt € 4,00 per jaar en wordt jaarlijks via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.
U kunt de incasso machtiging verlenen door onderstaand machtigingsformulier in te vullen en ondertekend in te leveren bij de koek en zopie, als er ijs is natuurlijk! Of op te sturen naar de penningmeester.
LidwordenIJsclubUiterweg