Historie

Op deze pagina is een gedeelte te lezen van de geschiedenis van IJsclub Uiterweg. Het verhaal is opgesteld door Luci Beumer-Persoon voor het boekje behorende bij het 125-jarig jubileum.

Op 9 januari 1889 werd de IJsclub Uiterweg officieel opgericht. Een aantal buurters stapte de taverne van de heer C. Bij binnen. Onder leiding van de heer W.J. Spaargaren en in aanwezigheid van een aantal hartstochtelijke aanhangers van de schaatssport werd diezelfde avond de ijsclub opgericht. Toen dat besluit was genomen, gaven 21 personen zich dezelfde avond nog op als lid. Waarschijnlijk bestond de vereniging al langer, want in één van de eerste notulen wordt melding gemaakt van de jaren voor de oprichtingsdatum. Het jaar 1886 was een zeer strenge en koude winter, waarin door een aantal enthousiaste schaatsliefhebbers wedstrijden werden verreden. Toen is hoogstwaarschijnlijk de basis gelegd voor de IJsclub Uiterweg.

In tegenstelling tot veel andere verenigingen was de IJsclub een vrouwvriendelijke vereniging. Waar bij bijna alle andere ijsverenigingen vrouwen waren uitgesloten van lidmaatschap, stond er in het reglement niets beschreven over weigering van leden van het vrouwelijk geslacht. Een heer betaalde voor het rijden op de baan 30 cent terwijl een vrouw 20 cent betaalde. Leden echter, reden voor niets na het tonen van hun lidmaatschapskaart.

Veel mensen herinneren zich nog de strenge winter van 1963. Topdrukte op de ijsbaan en er werd een bloemenstad-sleutelstad-toertocht over de Westeinderplassen gereden. Voorvechter van deze toertocht was de heer J.P. Joore (ome Han). Deze toertocht was de eerste van diverse toertochten welke in latere jaren zijn gereden. Iedereen was in 1963 aan het schaatsen. Voor degenen die niet van schaatsen hielden, was er op de ijsbaan genoeg ander ijsvertier. Zo kon men prikburren, ringsteken en nog vele andere spelletjes. En wie herinnert zich niet dat die winter auto’s op het ijs reden?

Op 5 maart 1989 vierde de IJsclub met een receptie in de burgerzaal van het gemeentehuis haar 100-jarig bestaan. De secretaris van toen, Cor Kok, heeft hier heel veel werk voor verricht en een boekje over 100 jaar IJsclub Uiterweg samengesteld. Veel van wat Cor had geschreven, is verwerkt in het blad zoals nu voor u ligt. Cor is later dat jaar verdronken in de Waddenzee. Een zware slag, niet alleen voor de ijsclub, maar ook voor de Aalsmeerse samenleving.

De laatste week van januari 2013 draaide de baan alweer op volle toeren. De eerste avond werd de baan verlicht met fakkels en dat gaf een feeëriek gezicht. Omdat het ook regelmatig sneeuwde, was het ijs niet overal betrouwbaar. Met linten werden de slechte stukken afgezet, maar het schaatsvolk is niet te houden en menen toch onder het lint door te kunnen schaatsen. Het waarborgen van de veiligheid, zowel op het ijs als op de wal, wordt voor de vereniging erg moeilijk, zo niet onmogelijk. Deze verantwoordelijkheid rust zwaar op de schouders van het bestuur.

Het volledige verhaal is te lezen in het boekje ter ere van het 125-jarige bestaan. Deze is verkrijgbaar bij de koek en zopie.